test
Avdelningsskötare (os 2. och os 3.) - Lohjan kaupunki

Vi söker en AVDELNINGSSEKRETERARE (1) för tillsvidareanställning till serviceområdet för seniorer, serviceenheten för rehabilitering och omsorg till hälsovårdscentralens avdelningar 2 och 3.

Avdelningarna har totalt 40 patientplatser för bland annat geriatriska, internmedicinska patienter och infektionspatienter samt ortopediska rehabiliteringspatienter. Avdelning 3 har dessutom profilerat sig i palliativ vård och i vården av patienter som får vård i livets slutskede.
På avdelningarna 2 och 3 arbetar förutom avdelningsskötaren mer än 30 professionella inom vård och rehabilitering samt inom det medicinska området.

Lojo hälsovårdscentral har sammanlagt fyra avdelningar, av vilka två finns på Centrums hälsostation (avdelningarna 2 och 3) och två i anslutning till Tynnismalms hälsostation (bedömningsavdelningen och avdelning 5).
Hälsovårdscentralens avdelningar har ett nära samarbete med de anhöriga och med servicehandledningen, hemförlovningsteamet, hemvården, boendeserviceenheterna, sjukhuset och andra samverkansgrupper.

Avdelningsskötaren ansvarar för den närmaste chefens uppgifter på avdelningarna 2 och 3, ekonomin samt utvecklingen av vårdarbetet i samarbete med överskötaren och de övriga avdelningsskötarna.

Behörighetskravet för befattningen är en lämplig högskoleexamen inom hälso- och sjukvården samt legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
Utöver formell behörighet förväntar vi oss flexibilitet, ett utvecklingsinriktat sätt att arbeta och goda färdigheter för interaktion och samarbete. Dessutom värdesätter vi förmåga att tåla stress och anpassa sig till snabbt föränderliga situationer.
Vi förväntar oss av dig att du har kompetens i ledning och ekonomiska frågor, innovationsförmåga , organisationsförmåga och ett utvecklande arbetssätt.
Erfarenhet av geriatriskt vårdarbete betraktas som meriterande. Kunskaper i båda de inhemska språken är meriterande.

I samband med intervjun kontrollerar vi examensbetyg och arbetsintyg i original. Arbetssökanden ska vara registrerad i Terhikki-registret som Valvira upprätthåller.

Lönen är 3097,06 €/mån, enligt SH-avtalet. . I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader.
Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.
Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 5 och 6.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer information ges av:
överskötare Hannele Patjas, tfn 044 369 1121, hannele.patjas@lohja.fi
Social- och hälsovårdsdirektörTuula Suominen, tfn 044 374 1291, tuula.m.suominen@lohja.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 28.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-16-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Rehabilitering och omsorg
Adress: Ojamogatan 36, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb