Avoin työhakemus - Turun ammattikorkeakoulu

Avoin työhakemus

Töihin Turun ammattikorkeakouluun?

Menestyvän AMK:n takana on hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme työskennellä yhteisönä, jossa tuemme toisiamme onnistumaan ja kehittymään ammatillisesti. Palkkaamme parhaat henkilöt: rekrytointimme lähtökohtana on parhaan osaamisen ja asiantuntemuksen saaminen tehtäviä täytettäessä.

Kriittisiä osaamisalueita tulevaisuudessa ovat TKI-osaaminen, innopeda-osaaminen, kansainvälisyysosaaminen sekä yhteistyö- ja verkostoitumistaidot. Arvostamme erityisesti Varsinais-Suomen pk-sektorin ja julkisen alan tuntemusta ja suoria kontakteja työnantajiin.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään Turun ammattikorkeakoulu Oy:ssä nyt tai tulevaisuudessa, käy täyttämässä avoin työhakemus!

Opetajan kelpoisuusvaatimukset VN asetus 18.12.2014/1129 (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129). Muun henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset määritellään tehtävän vaativuuden perusteella.

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Henkilöstöpäällikkö Mervi Raita p. 0505985191 tai mervi.raita@turkuamk.fi
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yhteiset palvelut -tulosalue
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. www.turkuamk.fi #ExcellenceInAction.

Tutustu työnantajaan