test
Avoterveydenhuollon hallinnollinen apulaisylilääkäri - Oulun kaupunki

Oulussa kehitetään aktiivisesti avoterveydenhuollon palveluiden saatavuutta, laatua ja hoidon jatkuvuutta. Palvelut toteutetaan modernisti monialaisissa hyvinvointikeskuksissa. Oulun avoterveydenhuollossa on hyvä lääkäritilanne ja haluamme kehittää asemaamme alueen houkuttelevimpana työpaikkana yleis- ja erikoislääkäreille.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden terveyspalveluissa on haettavana

AVOTERVEYDENHUOLLON HALLINNOLLISEN APULAISYLILÄÄKÄRIN virka.

Avoterveydenhuollon hallinnollisen apulaisylilääkärin tehtävänä on vastata avoterveydenhuollon palvelualueen lääkärihenkilöstön rekrytoinnista ja sijoittelusta sekä toimia esimiehenä avoterveydenhuollon erityispalveluiden lääkäreille. Hallinnollinen apulaisylilääkäri johtaa ja kehittää avoterveydenhuollon erityispalveluita yhteistyössä palvelupäällikön ja palveluesimiesten kanssa. Hallinnollinen apulaisylilääkäri raportoi palvelualueen ylilääkärille.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja erikoislääkärin oikeudet. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää kokemusta eri henkilöstöryhmien välisen moniammatillisen yhteistyön johtamisesta sekä monialaisesta yhteistyöstä kaupungin omien ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä hyvää kokemusta tuloksellisesta johtamisesta ja riittävää kielitaitoa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020-2021, liite 1, hinnoittelukohdan L1TK2000 mukaan.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9470/2021. Hakemukset on toimitettava 10.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa ylilääkäri Jarkko Huusko, puh. 050 571 4720 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: 90100 Oulu

Rekommenderade jobb