Barnmorska, förlossningar och kvinnosjukdomar, Vasa centralsjukhus

Ansök senast  16.7.2024 15:00

Vi söker en barnmorska till Österbottens välfärdsområde.

Placeringen till en början på avdelningen för förlossningar och kvinnosjukdomar vid Vasa centralsjukhus.


Behörighetskrav:
Legitimerad barnmorska enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

Koordinerande avdelningsskötare Kaisa Muikku

tel. 040 482 8573

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare