Barnskötare - Närpes stad

Barnskötare - Närpes stad

Vikarier som barnskötare inom småbarnspedagogik för både kortare och längre inhopp sökes vid behov till olika daghem inom staden.
Vi söker glada och positiva barnskötare som kan arbeta både självständigt och i grupp.

Behörighetsvillkor :
För uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn.

Arbetsspråket är svenska
Lön enl. gällande avtal.

Vid intresse ta kontakt med chefen för småbarnspedagogik

Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Chef för småbarnspedagogik Ann-Christin Häggblom
tel: 0504403562
ann-christin.haggblom@narpes.fi

Närpes stad, bildningsnämnden
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 630 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!