Skip to main content
test

Till vårt utvecklingsprojekt inom småbarnspedagogiken söker barnskötare till småbarnspedagogiken söker vi en barnskötare till svenskspråkig småbarnspedagogik. Som barnskötare för utveckling och stöd för lärandet i småbarnspedagogiken verkar du som en tilläggsresurs i småbarnspedagogiks- eller förskoleundervisningsteamet. Till dina arbetsuppgifter hör att samarbeta som medlem i teamet och under ledning av specialläraren utveckla och genomföra verksamhetsmodeller med vilka man stöder barnets utveckling och lärande enligt inkluderande principer. Barnskötarna för utveckling och stöd för lärandet har regelbundet möten tillsammans med speciallärarna. Under mötena utvecklar man verksamhetsmodeller för stöd som förverkligas i kommunen.
Vi förutsätter: Goda teamarbets- och interaktionskunskaper
Vi uppskattar: Erfarenhet att agera med barn som behöver stöd. Kännedom av olika stödmetoder samt ett ivrigt och utvecklingspositivt arbetsgrepp.
Ifall du är passionerad över att utveckla småbarnspedagogikens inkluderande verksamhetssätt i vårt fantastiska team är du den vi söker.

Uppgiften besätts Så snart som möjligt!

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Till uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen, t.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (utbildningsprogram barn och ungas vård och fostran).
Den valda skall innan befattningen mottas förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Den valda ska i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) lämna in ett straffregisterutdrag innan befattningen kan mottas. I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på 6 mån.

Läs mer

https://www.sjundea.fi/utvecklande-aktiviteter

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mari Mikonaho-Ratia, p. 050 386 0827, Varhaiskasvatuspäällikkö
Nina Isometsä, p. 044 386 1043, Serviceområdesansvarig

Lär dig mer om oss

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatuksen tulosalue

Verksamhetsställe Sjundeå är en kommun i västra Nyland med ca 6 200 invånare, helt bredvid huvudstadsregionen. Det finns bra förbindelser hit längs landsväg och järnväg. Sjundeå hör till HRT-området med tanke på båda buss- och tågtrafik.

Vårt arbetsvälbefinnande ökas av en omfattande och fungerande företagshälsovård och förmåner arbetsgivaren erbjuder, bland annat idrotts- och kultursedlar. Sjundeås nya motto är Ta det lugnt. I arbetslivet i Sjundeå betyder det att vi inte rynkar på näsan eller blir nervösa för onödiga saker.


Adress: Parkstigen 1, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb