Barnskötare inom småbarnspedag, Sjökulla daghem - Kirkkonummen kunta

Barnskötare inom småbarnspedag, Sjökulla daghem - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som barnskötare inom småbarnspedagogik i Sjökulla daghem fr.o.m. 1.8.2019.

Är du en person som tycker att barnens välbefinnande och kultur är viktig och dessutom tycker att barndomen är viktig som sådan och jobbar för det? Då är du den person vi söker.

Du kommer att jobba i en gemenskap där fostrarna från småbarnspedagogik till grundskolans slut har ett nära samarbete för att kunna stöda barnens växande och lärande. Vår verksamhet utgår från barnen och personalens kreativitet, delaktighet, ansvarsfullhet och gemenskap är grundstenar.

Vi förväntar oss att du har åsikter och kunnande angående barns växande och lärande i småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lönen utgår enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 29.5.2019 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050-310 6908. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Kirkkonummen kunta, Sjökulla daghem
Adress: Sjökullavägen 285, 02540 Kylmälä

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren