Barnskötare inom småbarnspedagogik - Pargas stad

Barnskötare inom småbarnspedagogik - Pargas stad

Pargas stad anställer en tvåspråkig barnskötare inom småbarnspedagogiken vid Sagoängens daghem.
Anställningen gäller under tiden 2.9.2019-30.6.2020.

Behörighetskrav enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lönesättning och arbetstid enligt AKTA, prövotid fyra månader.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag.

Läs mer

http://www.pargas.fi

Tilläggsuppgifter ges av vicedaghemsföreståndare Päivi Niittyvara under tiden 1-12.7, tfn 040 179 3178 och 1-2.8 av daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, tfn 044 358 5712.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även skickas till adressen Pargas stad, bildningsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi

Paraisten kaupunki, Bildningsavdelningen, Enheten för småbarnspedagogik
Adress: Pargas

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort.
Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. Vi vill skapa arbetsplatser där personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet och där de anställda vill utveckla verksamheten och sig själva. Tillsammans vill vi skapa tilltalande och välmående arbetsplatser där personalen behandlas jämlikt. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.
I Pargas stad finns det tretton daghem, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik.
Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och en god arbetsgemenskap. Tyngdpunkter inom småbarnspedagogiken är skärgårdskultur, tvåspråkighet och utomhuspedagogik. Vi uppmuntrar till hänsyn, kreativitet och mångprofessionalitet.

Mer om arbetsgivaren