Barnskötare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Barnskötare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till Isnäs daghem i ett tidsbundet arbtesförhållande för tiden 1.9.2019 - 30.6.2020. Daghemmet har en tvåspråkig, flexibel och mångsidig verksamhet.

Av sökanden förväntar vi oss god förmåga till växelverkan, ett entusiastiskt och fördomsfritt arbetssätt samt en positiv attityd till bemötande av olika typer av människor. På grund av att daghemmet är tvåspråkigt förutsätter vi av sökanden goda kunskaper i både finska och svenska.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Av sökanden med närvårdarbehörighet förutsätter vi en examen i enlighet med utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från tillkännagivandet av beslutet om valet.

Veckoarbetstiden är 38,75 timmar och den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2088,44 euro. Vi besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på två månader.

Om du är intresserad av uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik skicka in din ansökan senast 31.7.2019 kl. 12 på www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare Sofia Lindstedt, tfn 050 382 7568, under tiden 29-31.7.2019

Isnäs daghem
Adress: Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Mer om arbetsgivaren