Barnskötare inom småbarnspedagogik - Borgå stad

Tjänster inom småbarnspedagogik i Borgå söker en barnskötare inom småbarnspedagogik för viss tid till Sagobackens daghem i svenskspråkig förskolegrupp, för tiden 3.8.2020-31.5.2021.

Vi vill stöda barnen på uppväxtens och inlärningens stig. Den smidiga vardagen betyder inom småbarnspedagogiken mångsidiga verksamhetsmiljöer och goda verksamhetslokaler. Det innebär också utveckling av verksamheten, servicehandledning och multiprofessionellt samarbete. Vi utvecklar båda språkgrupper jämsides. Vi vill tillsammans med familjerna skapa goda rutiner i barnens vardag och förhållanden där barnen får göra saker tillsammans och lyckas. Kom med!

Behörighetskraven fastställs enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotid är fyra månader,

Skicka din ansökan senast 14.7.2020 före kl.15 via länken Sök nu!

Läs mer

http://www.borga.fi/daghem-och-familjedagvard

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger Sagobackens daghemsföreståndare Catharina Lindstedt tfn 040 510 4213.

Tjänster inom småbarnspedagogik
Adress: Brunnsgatan 42, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats