Barnskötare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till Tessjö daghem från och med 1.8.2021. Tessjö daghem är ett tvåspråkigt daghem som är öppet även kvällstid för barn som har behov av kvällsvård. Den första placeringen är i en svenskspråkig grupp.

Verksamheten är enligt planen för småbarnspedagogik, flexibel och mångsidig. Av sökanden förväntar vi oss god förmåga till växelverkan, ett entusiastiskt och fördomsfritt arbetssätt samt en positiv attityd till bemötande av olika typer av människor. Vi förutsätter av sökanden goda kunskaper i svenska och finska.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Av sökanden med närvårdarbehörighet förutsätter vi en examen i enlighet med utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Veckoarbetstiden är 38,25 timmar. Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2114,44 euro. Vi besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Om du är intresserad av uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik skicka in din ansökan senast 15.4.2021 kl. 12 på www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare Päivi Ahola, tfn 044 565 1084

Tessjö daghem
Adress: Tavastasvägen 12, 07955 Tesjoki

Kom och jobba i Finlands bästa småstad! I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Loviisan kaupunki - Rökfri arbetsplats Loviisan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Loviisan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Suggested jobs