Skip to main content
test

Tjänster inom småbarnspedagogik i Borgå söker en barnskötare inom småbarnspedagogik till Haikobrinkens daghem för en viss tid 11.12.2023-31.7.2024 eller enligt överenskommelse. Barnskötare vikariat är i 3-5-åringarnas grupp.

Borgå är en barnvänlig hemstad. Vi vill stöda barnen på uppväxtens och inlärningens stig. Den smidiga vardagen betyder inom småbarnspedagogiken mångsidiga verksamhetsmiljöer och goda verksamhetslokaler. Det innebär också utveckling av verksamheten, servicehandledning och multiprofessionellt samarbete. Vi utvecklar båda språkgrupper jämsides. Vi vill tillsammans med familjerna skapa goda rutiner i barnens vardag och förhållanden där barnen får göra saker tillsammans och lyckas.

Inom våra tjänster inom småbarnspedagogik här i Borgå gillar vi utveckling och vi har ett aktivt och aktuellt arbetsgrepp. Vi tar god hand om personalens kunnande och arbetsförhållandena. I vår kurskalender finns många utbildningar som personalen regelbundet kan delta i.

Haikobrinkens daghem är ett svenskspråkigt daghem i Hammars med möjligheter till utomhusverksamhet. Vi har skogen nära oss och vår gård är mångsidig och inspirerande.

Vi vill skapa en varm och trygg atmosfär för barnen och ge dem rum att utvecklas i egen takt. Vår verksamhet planeras genom att lyssna på barnens önskemål och intressen. Att stärka det svenska språket är en viktig del av vår verksamhet.

Kom med!

Behörighetskraven fastställs enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Arbetstid 38,25 h / vecka. Lönen fastställs enligt AKTA. Den uppgiftsspecifika lönen för dem som fyller behörighetskraven är 2388,30€-2413,75€/månad.

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002), en enkät om screening i fråga om tuberkulossmitta enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar och ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är hälften av tjänsteförhållandets längd men högst 6 månader.

Skicka din ansökan senast före 4.12.2023 kl. 14 via länken Sök nu.
Tidigare ansökningar beaktas.

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare Susanne Nyholm, susanne.nyholm@porvoo.fi,
tfn. 040 5472290

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/tjanster-inom-smabarnspedagogik/daghem/kommunala-daghem/haikobrinkens-daghem/
http://www.borga.fi/personalprogram-och-verksamhetsprogram-for-arbetarskyddet-2023-2026-pdf

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare Susanne Nyholm susanne.nyholm@porvoo.fi
tfn. 040 5472290

Lär dig mer om oss

Borgå stad, Haikobrinkens daghem

Vackra och historiska Borgå är en livskraftig stad som växer och utvecklas starkt. Den är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare. Här arbetar vi varje dag tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Omfattande serviceutbud, levande tvåspråkighet och läget inom metropolens influensområde gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 2 400 personer i mångsidiga uppgifter. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad.

Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar våra anställda att aktivt utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Hos oss hittar var och en sin drömarbetsplats.

Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Vårblomsvägen 1, 06400 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb