Nu har du en enastående möjlighet att arbeta i ett nytt daghem med nyfärdigblivna utrymmen! Vi inleder verksamheten 2.8.2021 i nybyggda Monikko tillsammans med Monikon päiväkoti, Alberga skola och Leppävaaran koulu. Du hittar oss cirka en kilometer från Alberga station på adressen Grindåkersgatan 2-4. Alberga daghem och förskola bildas av barn och personal från nuvarande Bergans daghem och Boställs daghem och förskola samt ny personal och nya barn. Daghemmet kommer ha 7 grupper, varav en är en dygnet runt grupp och en är förskolegrupp.

Vi söker en aktiv barnskötare till en 1-4 års, som har behov av en extra resurs i gruppen. Du ingår i ett team med 3 medlemmar. Som barnskötare inom småbarnspedagogik deltar du i planeringen, förverkligandet och utvärdering av verksamheten. Extra resursen innebär att vuxna bättre kan tillgodose de enskilda barnens behov.

Vår vision är att varje barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Respektfullt bemötande, trygghet, god kommunikation, aktiv medveten närvaro och hållbara arbetssätt är viktiga för oss.

Arbetsplats: Alberga daghem och förskola

Arbetstid: 38h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter ett öppet förhållningssätt

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Elli Nylund, 0468771777, förnamn.efternamn@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Grindåkersgatan 2-4, 02600 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb