Skip to main content
Allow content Tillåt cookies för kategori analytics för att se innehållet

Detta är ett arbete för dig som gillar omväxling och även vill arbeta kvällar och veckoslut!

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik som arbetar i olika barngrupper enligt behov samt i skiftgruppen som är öppen enligt familjernas behov kvällar, veckoslut och om behov uppkommer på natten.

Till dina arbetsuppgifter hör att tillsammans med arbetsteamet erbjuda barnen en mångsidig verksamhet av hög kvalitet. Du stöder alla barnen att vara med och delta på sitt sätt. Arbetsturer dagtid arbetar du i det team som behöver dig för dagen, tillsammans med erfarna kolleger. Arbetsturer kvällar och veckoslut är du själv med ett fåtal barn. I vår gemenskap hjälper vi varandra och gör tillsammans vardagen smidig och positiv.

Alberga daghem och förskolas vision är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Social- och kulturell hållbarhet är särskilt viktiga. För oss är respektfullt bemötande, god kommunikation, aktiv medveten närvaro, trygghet och hållbara arbetssätt viktiga både ur barn- och vuxenperspektiv.

Vi finns i nybyggda lärcentret Monikko i närheten av Alberga idrottspark vid goda kollektivtrafikförbindelser.

Vi beaktar sökande som saknar rätt utbildning och som önskar arbeta deltid.

Arbetsplats och adress: Alberga daghem och förskola, Grindåkersgatan 2-4, 02650 Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min /vecka eller kortare
Jobbet är tillsvidare.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Förmåga till sensitiv och positiv växelverkan med barnen.
Goda färdigheter att arbeta i team och att arbeta självständigt.
Goda kommunikationsfärdigheter

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter:

På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/alberga-daghem-och-forskola

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledande daghemsföreståndare Elli Nylund 046 877 1777 och biträdande ledare Helena Weissman 040 634 4488, fornamn.efternamn@esbo.fi.

Lär dig mer om oss

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Plats
Esbo

 • Esbo stad - Rökfri arbetsplats
 • Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare
 • Mer om arbetsgivaren
  Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.