Barnskötare inom småbarnspedagogik, Bemböle förskola - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Barnskötare i förskolegrupp i Bemböle förskola. Förskolan finns i samma byggnad som Bemböle skola.Förskolan har verksamhet, så som samman hållen förskole och nybörjarundervisning (SFN) tillsammans med åk 1 och 2.Som barnskötare arbetar du halva dagen på Bemböle förskola och halva dagen på något närliggande daghem enligt behov. Det finns också möjlighet till halvdagsarbete, t.ex. 60%.Våra nyckelord är glädje, nyfikenhet, upptäckarlust, självkänsla, samarbete, trygghet, erfarenhet och kunskap.Ta gärna kontakt så berättar vi mera.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi god samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi värdesätter erfarenhet av arbete med barn.

Daghemsföreståndare Helena Wennström-Suoknuuti 050 347 4654

Bemböle förskola
Adress: Kungsvägen 1, 02740 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren