Vi söker dig aktiva och engagerade barnskötare inom småbarnspedagogik till vårt arbetsteam. Du planerar, förverkligar och utvärderar verksamheten tillsammans med dina kolleger i arbetsteamet. Du förväntas leda verksamheten för en mindre barngrupp, arbeta i team och samarbeta med vårdnadshavarna.

I Boställs daghem och förskolas vision är att ge barnen en god start i livet genom:
- En verksamhet som utgår från barnens och familjernas behov.
- Ömsesidig respekt, hänsyn och uppmuntran som lägger grunden för en positiv och öppen gemenskap.
- Ett gott samarbete med familjerna, varandra och samarbetsparter.
- En verksamhet som utvecklas kontinuerligt och provar på nya metoder.

Boställs daghem och förskola har två barngrupper och en förskolegrupp. Våra utrymmen är i samma byggnad som Boställsskolan invid Ring 1.


Arbetsplats: Boställs daghem och förskola, Mäkkylägränden 3 A, 02650 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter vilja och förmåga att utveckla och utvecklas.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Bostalls_forskola

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Elli Nylund, tel 0468771777 eller epost förnamn.efternamn@esbo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster
Adress: Mäkkylägränden 3 A, 02650 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!