Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Finno daghem och förskola - Esbo stad

Finno daghem och förskola har 6 grupper varav tre är integrerade smågrupper för barn i behov av stöd. Detta verksamhetsår har vi 4 daghemsgrupper och två förskolegrupper.

Vi söker nu en barnskötare för att jobba som reservperson i Finno daghem och förskola. Att vara reservperson innebär att man jobbar i alla 6 grupper enligt behov, ibland längre perioder en en grupp och ibland många olika grupper under en vecka.

Vi erbjuder att roligt jobb med möjlighet att lära sig mera om småbarnspedagogik, om barns utveckling och hur man bemöter barn. Vi hoppas du är positiv, trivs med förändringar och har lätt att lära dej nya arbetssätt.

Arbetsplats: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 4, 02270 Esbo

Arbetstid: 38,25 h /vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Vi förutsätter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter positivt bemötande och förståelse för allas olikheter.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger ledare inom småbarnspedagogik Tove Nummelin-Lång, tove.nummelin-lang@espoo.fi, tel. 046-877 3146

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Finländarvägen 4, 02270 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb