Barnskötare inom småbarnspedagogik, i förskolegrupp - Esbo stad

Barnskötare inom småbarnspedagogik, i förskolegrupp - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Barnskötare i förskolegrupp i Lagstads daghem och förskola.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi god samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi värdesätter god kännedom om barnets utveckling.

Daghemsföreståndare Harriet Weurlander 050 525 2702 harriet.i.weurlander@espoo.fi

Lagstads daghem och förskola
Adress: Esbogatan 7, 02770 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren