Skip to main content
test

Välkommen att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik på Klippans daghem!

Klippans daghem är ett litet daghem som består av två barngrupper. Vi söker två barnskötare inom småbarnspedagogik till Klippans daghem. För tillfället har vi en grupp med barn i 1-2 års åldern och en grupp med barn i 2-5 års åldern.

Du skulle jobba i ett team tillsammans med en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare inom småbarnspedagogik.

Klippans daghem är beläget i Stensvik och vi har nära till havet och skogen. Vi nyttjar närområdet och brukar ta promenader till stranden, gå till skogen eller ha rörelse på den närmaste sportplanen i området.

Arbetet inleds 1.8.2022.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet.

Ta gärna kontakt ifall du vill veta mer om vår verksamhet eller har andra frågor!

Arbetsplats: Klippans daghem, Vågbrottet 5 B, 02320 Esbo

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: flexibilitet, engagemang samt god samarbetsförmåga.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/enheter/32390

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Ledare inom småbarnspedagogik
Juni Lönnfeldt
043 824 8754
juni.lonnfeldt@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Vågbrottet 5 B, 02320 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb