Barnskötarens arbetsuppgifter i 3-5 års barngrupp. Barnskötaren inom småbarnspedagogik deltar i planerande och utförande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren och andra barnskötaren i gruppen.

Barnets bästa ligger i fokus för vår verksamhetskultur. Vi vill erbjuda en stimulerande och mångsidig inlärningsmiljö för alla barn. Grundpelaren är glädje, trygghet och kvalitet.


Arbetsplats: Kungsgårds daghem och förskola, Hans Westerlunds väg 6, 02780 Esbo.

Arbetstid: 38 timmar 15 minuter / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Kungsgårds daghem och förskola verkar i 3 byggnader. De tre grupperna med 3-5 års barn befinner sig i huvudbyggnaden. Vi satsar på samarbete mellan grupperna så varje barn får en likvärdig verksamhet oberoende barngrupp. I planeringen av verksamheten tas barnens tankar och ideér till vara, barnens delaktighet poängteras på olika vis.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Kungsgards_forskola

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger:
Ledare inom småbarnspedagogik Gertrud Eriksson, 043 826 8867 vardagar 8-16, fornamn.efternamn@esbo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Hans Westerlunds väg 6, 02780 Espoo

Esbo är hemstad för ca 290 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!