Barnskötare inom småbarnspedagogik, Lagstads daghem och förskola - Esbo stad

Vi söker barnskötare inom småbarnspedagogik till Lagstads daghem och förskola som:

-Utför vård- och omsorgsuppgifter inom småbarnspedagogiken.
-Deltar i planering, genomförande och bedömande av småbarnspedagogiken tillsammans med arbetskolleger.

Arbetsplats: Lagstads daghem och förskola
Arbetstid: 38h 15min /vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Närvårdar- eller barnledarexamen. Erfarenhet av arbete med barn beaktas även om behörighet saknas.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Intresse och kunskap om barn och fostran samt deltagande i planerandet av verksamheten och vid idkandet av fostringssamarbete med vårdnashavarna.

Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och en positiv inställning till arbetet med barn.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Gertrud Eriksson. gertrud.eriksson@espoo.fi, 8-16, 043 8268867
Ulrica Berg-Holsti, ulrica.berg-holsti@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Espoonkatu 7, 02770 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb