Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Mattbergets daghem - Esbo stad

Välkommen att jobba med oss i Mattbergets daghem och förskola! Vi söker barnskötare till vår arbetsgemenskap. Du arbetar tillsammans med en lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik i barngrupp.

Arbetet kan vara ett bra alternativ för dig som håller ett mellanår, och passar även dig som vill pröva på att jobba med barn. Tag kontakt om du vill veta mer om jobbet eller om arbetstider. Vi är öppna för skräddarsydda arbetstider som passar in med eventuella studier. Vi kan erbjuda arbete som barnskötare i alla åldersgrupper.

Arbetsplats: Mattbergets daghem och förskola arbetar i tre byggnader på Mattlidens skolcentrums område. Vi har sju barngrupper varav tre är förskolegrupper, två grupper ned barn i åldern 4-5 år samt två grupper med barn i åldern 1-4 år. Goda förbindelser med allmänna färdmedel, nära till metro och buss.

Daghemmet och förskolan erbjuder en trygg och meningsfull verksamhetsmiljö. Vi ger barnet möjlighet och stöd att utvecklas till en självständig individ med förmåga att fungera i grupp och ta hänsyn till andra. I samarbete med vårdnadshavarna stöder vi barnets utveckling och erbjuder lämpliga utmaningar.

Förskoleundervisningens uppdrag är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv som lärande individ.

Adress: Mattbergets daghem, Mattliden 5, 02230 Esbo
Arbetstid: 38h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga, ansvarstagande och genuint intresse för barnets värld.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/mattbergets-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger Ledare inom småbarnspedagogik Birgitta Åberg, tel. 046 8771751 och birgitta.aberg@esbo,fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Mattliden 5, 02230 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb