Skip to main content
test

Olars daghem är ett litet 2-grupps daghem. Båda grupperna (2-5 års gruppen & 1-2.5 års gruppen = 1 vårdansvarig /grupp) behöver nu förstärkning, kanske just av dig?
Är du en empatisk & förståelsefull person, med ett genuint intresse och ett hjärta som bultar för de allra minsta i vårt samhälle, då är du absolut den vi letar efter!


Arbetsplats och adress: Olars daghem, Månskensgatan 2 AB, 02210 Esbo
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Jobben (2) är för viss tid till 30.6.2024

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogik och att jobba i team.

På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/olars-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Mia Hillner-Köysüren 0468773419.

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem, Olars daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Månskensgatan 2 AB, 02210 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb