test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson - Esbo stad

Välkommen att jobba som reservperson i tre olika enheter i Esbovikens område. Enheterna är på gångavstånd från varandra, du skulle jobba med barn i 1-5 års åldern. Det finns två barngrupper per enhet.

Anställningen inleds i januari 2022.

Reservpersonen söks för hela vårterminen 2022, men det finns även möjlighet att enligt överenskommelse jobba under en kortare tidsperiod.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet.

Arbetsplats: Kongsbergs daghem (Loggbranten 2, 02320 Esbo), Skepparbackens daghem (Sjöfarargatan 5, 02320 Esbo) och Klippans daghem (Vågbrottet 5 B, 02320 Esbo).

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: din goda samarbetsförmåga samt ditt flexibla arbetssätt.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/kongsbergs-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Ledare inom småbarnspedagogik
Juni Lönnfeldt
043 824 8754
juni.lonnfeldt@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Loggbranten 2, Sjöfarargatan 5 och Vågbrottet 5 B, 02320 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb