Som reservperson ansvarar du över att vårda och fostra om barn inom småbarnspedagogiken. Du kommer att få flytta dig mellan olika barngruppen enligt husets behov. Till dina uppgifter hör bl.a. pedagogisk verksamhet, fostringsgemenkap samt teamarbete i olika barngrupper i Portängen.

Arbetet inleds i augusti 2020 (-30.6.2021).


Arbetsplats: Portängens daghem, Portängsvägen 12, 02180 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: Svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska. Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga, eftersom reservpersonen kommer arbeta med alla barngrupper på Portängen.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Hagalund__Mattby__Olars/Portangens_daghem(3309)

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger:
Marika Melén, Ledare inom småbarnspedagogik, tel. 0468771737. Semester från och med 29.6-2.8.2020.
Salla Kurkela, Viceledare inom småbarnspedagogik, tel. 0468771807

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Portängsvägen 12, 02180 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!