Barnskötare inom småbarnspedagogik, reservperson, Portängens daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Arbeta på Portängens daghem för 0-5 år.Vi befinner oss i en trygg och naturnära miljö i Mankans, med flera aktiviteter i vår närmiljö. Vi trivs i skogen och på skidspåret, besöker bibliotek och parker i vår närhet.Vi arbetar för en uppmuntrande och inspirerande atmosfär och bemöter alla barn jämnlikt. Hos oss är barnen en stor del av vår planering och genomförande av verksamhet och vi strävar långt efter barnens delaktighet, genom att lyssna på barnens behov och intressen
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

  • Portängens daghem
  • Jobb
  • esp-3-1363-19
  • 2122,18€/månad
  • 24.8.2019 - 2.9.2019 15:45
  • SmåbarnspedagogikUndervisning och kulturEsboNyland

Ledare inom småbarnspedagogiken Marika Melén 046-8771737

Portängens daghem
Adress: Portängsvägen 12, 02180 Espoo

Mer om arbetsgivaren