Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, resursbarnskötare, Karamalmens daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Du jobbar som resursbarnskötare i gruppen för 3-5 åringar på Karamalmens dagmens hem. Karamalmens daghem och förskola som består av två grupper för småbarnspedagogik i daghemsbyggnaden och två förskolegrupper i Karamalmens skolas utrymmen. Vi jobbar mycket med social kompetens, hållbarhet och språket ligger också på ytan. Verksamheten grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.


Arbetsplats och adress: Karamalmens daghem och förskola, Karaängsvägen 6, 02610 Esbo
Arbetstid: 38,25
Jobbet är för viss tid.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att jobba med stödtecken och bildstöd.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Pia Herlin-Kiviniitty, pia.herlin-kiviniitty@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Karaängsvägen 6, 02610 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb