Barnskötare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola - Esbo stad

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Vi anställer en barnskötare inom småbarnspedagogik till Storängens daghem och förskola för tiden 1.8.2019-30.6.2020. Vi är en enhet med trygga och tydliga strukturer. En fungerande arbetsgemenskap!Vi tar till vara personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell samt smågrupps- och specifikt tvärgruppsverksamhet. Vi uppskattar ditt intresse att utveckla ditt eget kunnande och bidra med egna idéer och tankar. Humor och skratt även viktiga faktorer på en arbetsplats!Du får gärna ta kontakt per telefon om du har frågor!
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet!
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter speciellt din goda samarbetsförmåga och ditt positiva förhållningssätt till nya tankar, idéer och arbetsmetoder. Dessutom värdesätter vi ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna. Vi välkomnar humor och skratt i vår arbetsgemenskap!

Läs mer

http://www.espoonrekry.fi/text/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Forskoleundervisning/Forskolor/Storangens_forskola

  • Storängens daghem och förskola
  • Jobb
  • esp-3-936-19
  • 2 122,18 € / mån
  • 26.5.2019 - 27.5.2019 15:45
  • SmåbarnspedagogikUndervisning och kulturEsboNyland

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling 050 321 7376 fornamn.efternamn@espoo.fi Viceföreståndare Anne Björklund 043 825 4271 fornam.efternamn@espoo.fi

Storängens daghem och förskola
Adress: Rektorsgränden 4, 02360 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren