Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik, tidsbundet, Helsingfors stad - Helsingin kaupunki

Vill du arbeta som visstidsanställd barnskötare? Du kan nu söka alla vikariat som barnskötare med en enda ansökan.

Vikariat finns på daghem runt om i Helsingfors. Fyll i ansökan och berätta var någonstans och hur länge du vill jobba - vi sköter resten!

I år satsar vi inom småbarnspedagogiken särskilt på att stärka barnens välbefinnande och kompisfärdigheter. Verksamhetens fokus ligger på barnens delaktighet i att bygga en hållbar framtid. Helsingfors rika och mångsidiga lärmiljö erbjuder många möjligheter till aktiviteter och lärande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Som barnskötare inom småbarnspedagogik planerar och förverkligar du pedagogiskt inriktad vård, fostran och undervisning tillsammans med den övriga personalen. Du anser att det är viktigt att varje barn blir bemött och hörd under dagen. Du tillgodoser barnens dagliga behov och främjar barnens välbefinnande och hälsa.

Du gillar att dina uppgifter under arbetsdagen är mångahanda och den fartfyllda vardagen med barnen på daghemmet är något som tilltalar dig. Du tycker om att arbeta tillsammans med ett team, arbetsgemenskapen och vårdnadshavarna. Som kollega är du pålitlig och tar initiativ.

I Helsingfors erbjuder vi dig:

-Möjlighet till tjänstebostad: www.hel.fi/sv/boende/tjanstebostader

-Mångsidiga personalförmåner: förmåner och bidrag på kostnader för t.ex. kollektivtrafiken, stadscyklar, museer, teater, motion och fritidshobbyn

- Möjlighet att delta i kompletterande fortbildningar

- Helsingfors stads belöningssystem möjliggör belöning av en god arbetsprestation med en engångspremie

- I vissa daghem utbetalas utöver grundlönen ett tillägg på 150 €/mån för personal som uppfyller behörighetsvillkoren för uppgiften

Arbetets inledningsdatum, längden på anställningsförhållande och deltidsarbete enligt överenskommelse. Vi intervjuar och väljer sökanden redan under ansökningstiden.

För oss är varje dag viktigast i världen. Lämna in ansökan och kom med!

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002)

Även sökande som ännu inte är klara med sina studier och/eller som har tidigare erfarenheter av att jobba med barn beaktas.

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/lediga-jobb/lediga-jobb/kasko-04-325-23
https://www.hel.fi/sv/lediga-jobb/lediga-jobb/kasko-04-443-23

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Emilia Doshoris / HR-planerare
emilia.doshoris2@hel.fi eller
+35840 723 3275

Lär dig mer om oss

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik

Kom med och skapa framtiden!

Sektorn för fostran och utbildning anordnar småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, finskspråkig yrkesutbildning samt fri bildning för 136 000 Helsingforsbor på mer än 700 verksamhetsställen runt om i Helsingfors. Sektorn har 14 000 medarbetare och tillsammans gör de Helsingfors till världens mest storslagna plats att lära sig - för Helsingforsbor i alla åldrar.

Vi vill producera och utveckla tjänster i dialog med barn och familjer i Helsingfors. Kom med för att skapa framtidens småbarnspedagogik och förskoleundervisning!

Följ oss: @HelsinkiOppii och www.hel.fi/fostranochutbildning


Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsinki

Rekommenderade jobb