Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogik - Åbo stad, Bildningssektorn

Barnskötare inom småbarnspedagogik i Åbo stad, tidsbunden anställning. Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Kom med i vårt team!

Vi söker dig som är glad, positiv, deltar gärna i barnens lekar, är lyhörd för barnens tankar och åsikter och vill skapa en trygg vardag för dem. Vi önskar att du har ett intresse för att utvecklas, vågar ta initiativ i sociala sammanhang och jobbar på ett sätt där barnen är i fokus. Vi letar efter dig som är flexibel och ansvarsfull och som anser att samarbete med kollegor och vårdnadshavare är en självklarhet.

Vi erbjuder dig intressanta och mångsidiga uppgifter och möjligheter till professionell utveckling. Vi är utåtriktade och samarbetar lokalt, nationellt och internationellt. Åbo stads småbarnspedagogiska verksamhet erbjuder fina arbetsmöjligheter till dig som utöver behörighet har ett positivt tankesätt och viljan att jobba med barn under skolåldern. Som anställd inom Åbo stad har du tillgång till stadens hälsofrämjande verksamhet (motion och kultur) och det erbjuds även olika förmåner till diverse samarbetspartners.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.
Vi kommer att hålla intervjuer under vecka 18.
Vi vill ännu påminna att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Dessutom behöver personen kunna intyga om att den inte bär på tuberkulos.

Behörighetskrav: Behörighetskrav: lag om småbarnspedagogik (540/2018) § 28.

Barnskötarexamen, Socionom YH examen inom området barn och unga, samt närvårdare med inriktning barn och unga, eller annan behörighetsgivande examen.

I samtliga uppgifter finns prövotid.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Enhetschef Brahe skolan Karola Kojo, karola.kojo(a)edu.turku.fi, +358406473576
Tf. Enhetschef Hanna Lehmuskoski hanna.lehmuskoski(a)edu.turku.fi, +358406146121
Enhetschef Annette Hagelberg annette.hagelberg(a)edu.turku.fi, +358503967153
Enhetschef Nina Borgström nina.borgstrom@edu.turku.fi +358405839636
Servicechef Hanna Karlsson, hanna.karlsson(a)turku.fi, +358 401802443
Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning, Svenskspråkig fostran och undervisning, Svenskspråkig småbarnspedagogik

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Turku, 20100 Turku

Rekommenderade jobb