Skip to main content

Vill du jobba som visstidsanställd barnskötare? Vi erbjuder olika vikariat på daghem och förskolor runt om Helsingfors. Lämna in en ansökan och kom med!

Vill du jobba som visstidsanställd barnskötare?

Vi erbjuder olika vikariat på daghem och förskolor runt om Helsingfors. För tillfället söker vi i förstahand barnskötare inom småbarnpedagogik till vikariat vars inledningsdatum för anställningsförhållande är fr.o.m. augusti.

Som barnskötare inom småbarnspedagogiken ingår i ditt arbete att du tillgodoser barnens dagliga behov samt främjar barnens välbefinnande och hälsa. Under dagen leder du barnen i lekar, utomhusaktiviteter och inom olika verksamhet. Du planerar tillsammans med ett mångprofessionellt team gruppverksamheten. Du vågar ta ansvar i gruppaktiviteter och ser till att varje barn blir bemött och hörd under dagen. Du stödjer barnen i att lära sig emotionella och sociala färdigheter.

Goda handlednings och kommunikationsfärdigheter är en central del av din kompetens. Du bemöter barn, arbetskamrater och vårdnadshavare med respekt. Som medlem i teamet är du närvarande, aktiv och engagerad. Empatiskt, tålmodigt och konsekvent förhandlingsätt är en del av arbete. Det är också viktigt att kunna skapa förtroendefulla och professionella relationer med barn och vårdnadshavare.

Vill du vara en del av en verksamhetskultur som utgår ifrån barnets bästa och ser det goda i både barn och vuxna? Lämna in en ansökan och kom med!


Hur går det till?

Lämna in en ansökan och berätta dina önskemål- vi kontaktar dig och kartlägger ditt nuvarande läge

Delta på intervju, berätta om dina kunskaper och vad som motiverar dig i arbete

För en lämplig arbetssökande föreslår vi de jobbplatser som motsvarar bäst arbetssökandes önskemål och behov

Daghemsföreståndare kallar dig in på en träff och gör rekryteringsbeslutet

Anställningstiden för vikariaten är enligt daghemmens behov. Längden på anställningsförhållande är minst två månader. Vi intervjuar och väljer kandidater för uppgifterna redan under ansökningstiden, därmed kan situationen med öppna vikariat förändras.

Du kan bekanta dig med Helsingfors stads daghem och förskolor här: https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/smabarnspedagogik-pa-daghem/sok-kommunala-daghem


I Helsingfors erbjuder vi dig mångsidiga personalförmåner:


Bidrag på kostnader för kollektivtrafiken: upp till 300 euro per år

Förmåner och bidrag på kostnader för stadscyklar, museer, teater, motion och fritidshobbyn

Möjlighet till kompletterande utbildningar

Bankliknande personalkassa

Helsingfors stads belöningssystem möjliggör belöning av en god arbetsprestation med en engångspremie

Stadens många personalklubbar

Stora Iglo i Kallviksfjärden: personalens egen ö för rekreation

Behörighetsvillkor:

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Även arbetssökande som ännu inte är klara med sina studier och/eller som har tidigare erfarenheter av att jobba med barn beaktas.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002), samt utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen (Lag om smittsamma sjukdomar § 55).

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/jobba-hos-oss

  • Sektorn för fostran och utbildning, Svenska servicehelheten, Småbarnspedagogik
  • Jobb
  • KASKO-04-276-24
  • 5
  • Enligt överenskommelse
  • 2493,94 euro/mån
  • 31.5.2024 16:00 - 30.8.2024 16:00
  • NylandHelsingforsKommun
Kontaktinformation

Emilia Doshoris / HR-planerare
emilia.doshoris2@hel.fi eller
+35840 723 3275
7.6.-7.7.2024
Teamet för rekrytering
rekry.kasko@hel.fi

Lär dig mer om oss

Kom med och skapa framtiden!

Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad är Finlands största och mångsidigaste anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, finskspråkig yrkesutbildning samt fri bildning. Vi betjänar 136 000 helsingforsare varje år vid över 700 verksamhetsställen med hjälp av 14 000 anställdas kunnande.

Vi vill producera och utveckla tjänster i dialog med barn och familjer i Helsingfors. Kom med för att skapa framtidens småbarnspedagogik och förskoleundervisning!

Bekanta dig med oss på hel.fi/fostranochutbildning och @HelsinkiOppii

Plats
Verkstadsgatan 8
00580 Helsinki

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.