Barnskötare inom småbarnspedagogik - Vasa stad

Vasa stad söker en barnskötare inom småbarnspedagogik inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken för tiden 4.1.-31.5.2021 till Malmögårdens daghem.

En ny svenskspråkig grupp kommer att öppnas upp vid Malmögårdens daghem. Malmögården består av 3 olika hus med en gård som lockar till lek och rörelse. På området finns också finska avdelningar.

Barnskötare inom småbarnspedagogik ansvarar för att barnet ska få växa och utvecklas utifrån sin egen åldersnivå i enlighet med lagen-, samt planen för småbarnspedagogik. Deltar som en ansvarsfull teammedlem i skapandet och upprätthållandet av en trygg och utvecklande lek- och inlärningsmiljö, samt stöder det pedagogiska arbetet.

Behörighetsvillkor är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området, eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn. (Lagen om småbarnspedagogik 540/2018 § 28).

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda svenska språket.

Vi förutsätter:
- goda färdigheter i teamarbete och växelverkan
- goda grupphandledningsfärdigheter
- förmåga att stöda genomförandet av pedagogiken i den grundläggande vård

Vi värdesätter:
- ett flexibelt och ansvarsfullt sätt att arbeta
- en öppen inställning till olika och växlande situationer i vardagen
- värdesättande och bemötande av barnet som en unik människa

Vi erbjuder ett mångsidigt och varierande arbete.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2130,37 € / mån.
Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 51.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Daghemsföreståndare Monica Nyman tfn. 040 357 7816

Småbarnspedagogik / Malmögårdens daghem
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.