Skip to main content
test

Vi söker en engagerad barnskötare inom småbarnspedagogik till Westends daghem, är det du?

Till dina arbetsuppgifter hör att planera, förverkliga, utvärdera och utveckla verksamheten i barngruppen tillsammans med dina kolleger i teamet samt samt utveckla verksamhetskulturen i hela enheten med kollegiet. I teamet främjar ni på ett positivt sätt barnens uppväxt, utveckling, lärande och hälsa i samarbete med vårdnadshavarna. Vi strävar till att erbjuda barnen en inspirerande och trygg miljö att växa och utvecklas i.

Westends daghem har 7 barngrupper i två byggnader på samma tomt. Daghemmet ligger naturnära, ett stenkast från skog och hav, men trots det vid goda kollektivtrafikförbindelser och både Mattby och Hagalund är lättåtkomliga.

Arbetsplats och adress: Westends daghem, Hirbölevägen 1 B, 02160 Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min/vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Till behörighetskraven hör även utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter ett aktivt och engagerat förhållningssätt.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/westends-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger ledare inom småbarnspedagogik Elli Nylund, 046 877 1777, elli.nylund@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Esbo är en livlig, trivsam stad i intensiv utveckling där det är bra för hela familjen att bo. Vi erbjuder dig utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas bland landets bästa experter. Det finns jobb för många yrkesgrupper. Hos oss jobbar yrkesmänniskor som utvecklar sig själva och som njuter av både sitt arbete och sitt liv.

Våra arbetsgemenskaper är mångfaldiga, sporrande och mottagliga. Vi erbjuder våra anställda goda personalförmåner som stöder din totala hälsa och hjälper dig att bevara dina krafter.

Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar Esbos befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet.

Varje arbetsdag har betydelse – som anställd hos staden kan du vara med och bygga samhället och gynnsamt påverka stadsbornas vardag. Tillsammans skapar vi en bra vardag för alla, varje dag – utan att glömma oss själva.


Adress: Hirbölevägen 1 B, 02160 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb