Barnskötare inom småbarnspedagogiken - Lohjan kaupunki

Vi söker till Tallbacka och Nummis område i Lojo stad en barnskötare inom småbarnspedagogiken för visstidsanställning för tiden 4.1-31.10.2021.

Den som väljs arbetar i barngrupperna i området enligt överenskommelse och ska också vara beredd att flytta från en grupp till en annan, eventuellt från ett daghem till ett annat även under arbetsdagen. Arbetet utförs i grupperna för barn i åldern 0-6 år.

Området omfattar förskoleundervisningen i Mäntynummen yhtenäiskoulu, Öppna daghemmet Pirtti, Päiväkoti Oravainen, Perttilän päiväkoti, Perttilän koulu och den naturinriktade förskoleundervisningen, förskoleundervisningen i Lehmijärven koulu och Pullin koulu, Koisjärven päiväkoti, Muijalan päiväkoti och förskoleundervisningen, Päiväkoti Onnen Omena och Päiväkoti Metsätähdet.

Till befattningen som barnskötare inom småbarnspedagogiken hör att vårda och fostra barn i barngrupperna inom småbarnspedagogiken. Målet är att göra det möjligt för barn att ha vuxen närvaro, uppmärksamhet och stöd i olika/förändrade situationer i småbarnspedagogikens vardag.

Den som väljs till befattningen ska ha god interaktionsförmåga, flexibilitet, förmåga att snabbt anpassa sig efter nya saker och hantera förändringar. Arbetet förutsätter möjlighet att använda egen bil.

Behörighet för befattningen ger en lämplig grundexamen i social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen:
- närvårdarexamen enligt utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga
- barnledare (grundexamen i barn- och familjearbete)
- lämplig yrkesinriktad examen på skolnivå inom social- och hälsovårdsbranschen som har avlagts enligt bestämmelser som gällde innan lagen trädde i kraft (1.8.2005) eller en examen som med stöd av övergångsbestämmelserna i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/1992) gett behörighet för uppgifter som avses i 5 § i förordningen
- barnskötare
- dagvårdare
Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering i Valvira.

Lönen är 2190,27 €/mån, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls 4.12.2020 kl 8.30-14.00.

Mer information ges av:
daghemsföreståndare Salla Valkama, salla.valkama@lohja.fi, tfn 044 374 5500
daghemsföreståndare Sari Jeskanen, sari.jeskanen@lohja.fi, tfn 044 374 0170
daghemsföreståndare Lasse Aumala, lasse.aumala@lohja.fi, tfn 044 374 0171 (anträffbar 19.-30.11.2020)

Lojo är en rökfri stad.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 30.11.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-329-20.

Lojo stad, Basservice för barn under skolåldern och deras familjer
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats