Skip to main content
test
Barnskötare inom småbarnspedagogiken - Lohjan kaupunki

Hej du som är barnskötare inom småbarnspedagogiken!
Är du intresserad av barnorienterat arbete i daghemmet Oravainen?

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogiken som resursperson för tillsvidareanställning. Resurspersonen arbetar i regel i daghemmet Oravainen och i förskolegruppen i Mäntynummen yhtenäiskoulu.

I vårt daghem betonar vi goda interaktionsfärdigheter och en verksamhetskultur enligt den nya planen för småbarnspedagogik. Hos oss tas varje barn emot som en individ. De vuxna som arbetar med barnet är trygga, de skapar konsekventa gränser och erbjuder famn och tröst för dem som behöver det. En stressfri miljö och barnets egen takt utgör grunden för vardagen inom småbarnspedagogiken.

Vi önskar av sökandena ett sensitivt och varmt bemötande när man arbetar med barn i samarbete med daghemmets personal och familjerna. Vi värdesätter din erfarenhet av och/eller intresse för småbarnspedagogik.

Om arbetet som barnskötare låter intressant, tveka inte att kontakta oss! Berätta för oss vilken typ av kompetens i småbarnspedagogik du har.

Behörighet för befattningen ger en lämplig grundexamen i social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen (intyg över registrering i Valvira):
- närvårdarexamen enligt utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga
- barnledare (grundexamen i barn- och familjearbete)
- lämplig yrkesinriktad examen på skolnivå inom social- och hälsovårdsbranschen som har avlagts enligt bestämmelser som gällde innan lagen trädde i kraft (1.8.2005) eller en examen som med stöd av övergångsbestämmelserna i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/1992) gett behörighet för uppgifter som avses i 5 § i förordningen
- barnskötare
- dagvårdare

Om befattningen inte kan tillsätts med en person som uppfyller behörighetsvillkoren, kan till befattningen för en viss tid åt gången väljas en person som har tillräckliga förutsättningar och den kompetens som befattningen förutsätter för att sköta arbetet.

Grundlön är 2231,90 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Intervjuerna hålls vecka 33.

Mer information ges av:
daghemsföreståndare Sari Jeskanen, tfn 044 374 0170, sari.jeskanen@lohja.fi

Lojo är en rökfri stad.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 11.8.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-329-22.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Daghem Oravainen
Adress: Biblioteksstigen 7, 08500 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb