Barnskötare inom småbarnspedagogiken - Lohjan kaupunki

Vi söker två barnskötare inom småbarnspedagogiken till Päiväkoti Eulalia och Vieremän päiväkoti för tiden 4.1 - 30.06.2021.

Till befattningen som barnskötare inom småbarnspedagogiken hör att vårda och fostra barn i en daghemsgrupp; medverka i planeringen, genomförandet och utvärderingen av barnens småbarnspedagogik tillsammans med den övriga personalen.

Behörighet för befattningen ger en lämplig grundexamen i social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande examen:
- närvårdarexamen enligt utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga
- barnledare (grundexamen i barn- och familjearbete)
- lämplig yrkesinriktad examen på skolnivå inom social- och hälsovårdsbranschen som har avlagts enligt bestämmelser som gällde innan lagen trädde i kraft (1.8.2005) eller en examen som med stöd av övergångsbestämmelserna i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/1992) gett behörighet för uppgifter som avses i 5 § i förordningen
- barnskötare
- dagvårdare

Lönen är 2175,10 €/mån, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls 2.12.2020.

Mer information ges av:
daghemsföreståndare Henna Pohjoisvirta tfn 044 357 3760 (Eulalia)
daghemsföreståndare Lea Mattila tfn 044 374 0048 (Vieremä)

Lojo är en rökfri stad.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 30.11.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-331-20.

Lojo stad, Päiväkoti Eulalia och Vieremän päiväkoti
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats