Barnskötare inom småbarnspedagogiken, Portängens daghem - Esbo stad

Barnskötare inom småbarnspedagogiken, Portängens daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Barnskötararbete på Portängens daghem.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.
Vi värdesätter :Vi på Portängen arbetar för barnets bästa och hoppas att du vill arbeta mot samma värderingar som vi.

Ledare inom småbarnspedagogiken Marika Melén 046-88771737

Portängens daghem
Adress: Portängsvägen 12, Esbo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren