Barnskötare inom småbarnspedagogiken, Westends daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Vi söker Dig positiva och öppna barnskötare till vår arbetsgemenskap.Westends daghem har sju barngrupper med barn i åldern 1-5. Daghemmet finns nära Västerleden. Naturen finns nära oss, både havet och skogen. En inlärningsmiljö som tar barnens delaktighet i beaktande, är trivsam, tillåtande och inspirerande är viktigt för oss. Vi strävar efter en accepterande positiv miljö och vuxna både ute och inne. Vi har förlängd öppethållningstid och är öppna vid behov mellan kl. 6-22.Alla barnskötare kan ibland göra kvällsturer.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga samt ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna.

Viceföreståndare Helena Weissman 043 8254344 19-20.6.2019 Lärare inom småbarnspedagogik Daniela Nordström 046 8771831 24.6-28.6.2019

Westends daghem
Adress: Hirbölevägen 1, 02160 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren