test
Barnskötare, Sirkkala daghem - Åbo stad, Bildningssektorn

Vi söker barnskötare för en visstidsanställning till Sirkkala daghem och förskola för 24.1.-31.3.2022.

Sirkkala är beläget i centrum med förskolan i Kärsämäki.

Reservpersonen fungerar i hela enheten och arbetar i alla grupper från 1 åringar upp till förskolan. Dagarna är varierande eftersom man får arbeta i alla grupper.

Ser du positivt på barnet och är samarbetsvillig och flexibel så ser vi framemot din ansökan.

Åbo stads småbarnspedagogiska verksamhet erbjuder fina arbetsmöjligheter till dig som utöver behörighet har ett positivt tankesätt och viljan att jobba med barn under skolåldern.
Är du en glad och positiv person som gärna deltar i barnens lekar?
Tycker du att barns åsikter och tankar ska höras?
Kan du utvecklas och ändra ditt arbetssätt när barnets bästa det kräver?
Är du flexibel och ansvarstagande?
Om du svarar ja på dessa frågor, är du förmodligen den vi behöver!

Vi vill ännu påminna om att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstidens gång.


Behörighetskrav: Lag om småbarnspedagogik (540/2018) § 28
Barnskötarexamen, Socionom YH examen inom området barn och unga, samt närvårdare med inriktning barn och unga, eller annan behörighetsgivande examen.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. I samtliga uppdrag finns prövotid. Dessutom behöver personen kunna intyga om att den inte bär på tuberkulos.

Läs mer

http://www.turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Enhetschef i Sirkkala daghem och förskola: Anette Hagelberg (a)edu.turku.fi, 050 396 7153
Inlämning av ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning, Svenskspråkig fostran och undervisning, Svenskspråkig småbarnspedagogik , Sirkkala daghem

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: 20700 Turku

Rekommenderade jobb