Barnskötare till daghemmet Karusellen, Nagu - Pargas stad

Vi söker en tvåspråkig barnskötare inom småbarnspedagogiken till daghemmet Karusellen i Nagu fr.om. 2.8.2021 tillsvidare.

Daghemmet Karusellen är ett tvåspråkigt daghem som vid behov är öppet kvällar och veckoslut. Daghemmet ligger naturskönt beläget invid skog och strand. Utevistelse och utfärder i naturen är därför en naturlig del av vår vardag.

Skiftomsorg ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut och söckenhelger och andra helger på daghem eller i familjedagvård. Karusellen har öppet endast vid behov och enligt överenskommelse. Som barnskötare hos oss är du beredd jobba kvällar och veckoslut. Du förväntas kunna såväl finska som svenska.

Uppgiften är inom enheten för småbarnspedagogik med första placering i Nagu, daghemmet Karusellen.

Behörighetskrav enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lön 2 212,84 € och arbetstid enligt AKTA. Prövotid 4 månader.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag och vid ordinarie anställning även läkarintyg.

_______________________________________

I Pargas finns 11 daghem, familjedagvårdare i eget hem, familjedaghem och lekparksverksamhet. Ca. 700 barn deltar i vår verksamhet.

Inom småbarnspedagogiken kan vi erbjuda stimulerande arbete i varierande grupper och miljöer. Alla våra verksamhetsställen är naturnära. Konceptet Gäddan och gänget är våra hållbarhetsambassadörer, som ytterligare hjälper oss att väcka barnets intresse för naturen, miljöfrågor, hållbar utveckling och sina egna rötter i skärgården. Vi använder aktivt våra gårdar och närmiljön som lärmiljö, t.ex. tre av våra daghem har egna kåtor på sina gårdar som används flitigt. Vi har också flera el-cyklar som ger oss mera möjligheter att upptäcka närmiljön. Vi följer en hållbar livsstil bland annat genom att kompostera och odla för att sedan tillreda skörden. Flerspråkighet och digitalisering är naturligt hos oss - en berikande självklarhet i vår verksamhet, vi har t.ex. flera tvåspråkiga verksamhetsställen.

Kom med och gör vår verksamhet ännu bättre!

Läs mer

http://www.pargas.fi
http://www.pargas.fi/sv/web/pargas/smabarnspedagogik

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av daghemsföreståndare Heidi Lindqvist, tfn 040 488 5996, e-post heidi.lindqvist@pargas.fi
Ansökan görs via Kuntarekry. Om du har problem med att lämna in din elektroniska ansökan, kontakta tfn 044 358 5973

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Bildningsavdelningen, Enheten för småbarnspedagogik

Pargas är en unik tvåspråkig skärgårdsstad med drygt 15 500 invånare och omfattar stora delar av Skärgårdshavet med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du både landsbygds- och småstadsmiljö. Stadens centrum ligger nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km.

Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. För oss är det viktigt att personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet. Vi ger möjlighet för de anställda att utveckla verksamheten och sig själva. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.

I vårt gemensamma handlingsprogram för bildningsavdelningen har vi listat gemensamma tyngdpunktsområden för all vår verksamhet. I Pargas jobbar vi bland annat för en hållbar livsstil. Vi finns mitt i den unika och känsliga skärgårdsmiljön och vi vill därför vara föregångare inom eko-social bildning och hållbar utveckling. I vårt arbete använder vi oss aktivt av vår närmiljö så som närskogar, parker, havet och stränderna. För att alla pargasbor ska må bra behöver också vår personal må bra. Vi satsar på förebyggande arbete och använder oss av positiv psykologi och pedagogik i vårt arbete.


Adress: Ytternäsvägen 346, 21660 Nauvo

Rekommenderade jobb