Barnskötare - Åbo stad, Bildningssektorn

Vi söker nu barnskötare till visstidsanställningar:

1.2.2021-31.5.2021 - heltidsarbete på Skolgatans daghem (ev. förlängning).

1.2.2021-31.5.2021 - heltidsarbete med skifttider på Sirkkala daghem (ev. förlängning).

Är du en glad och positiv människa som deltar i barnens lekar?
Tycker du att barns åsikter och tankar ska höras?
Kan du utvecklas och ändra ditt arbetssätt när barnets bästa det kräver?
Om du svarar ja på dessa frågor, är du förmodligen den vi behöver!

Åbo stads småbarnspedagogiska verksamhet erbjuder fina arbetsmöjligheter till dig som utöver behörighet har ett positivt tankesätt och viljan att jobba med barn under skolåldern.

Vi erbjuder dig intressanta och mångsidiga uppgifter och möjligheter till professionell utveckling. Vi är utåtriktade och samarbetar lokalt, nationellt och internationellt.


Vi vill ännu påminna om att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Behörighetskrav: Lag om småbarnspedagogik (540/2018) § 28
Barnskötarexamen, Socionom YH examen inom området barn och unga, samt närvårdare med inriktning barn och unga, eller annan behörighetsgivande examen.

I samtliga uppdrag finns prövotid. Dessutom behöver personen kunna intyga om att den inte bär på tuberkulos.

Läs mer

http://www.turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Enhetschef, Annette Hagelberg annette.hagelberg(a)turku.fi, 050 396 7153
Enhetschef, Nina Borgström nina.borgstrom(a)turku.fi, 040 583 9636
Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Adress: 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.