Barnskötare - Åbo stad, Bildningssektorn

Vi söker två barnskötare inom småbarnspedagogik till Mäntymäki daghem. Uppgiften börjar med det snaraste.

Vill du vara med och bygga en helt ny och ny typ av specialgrupp, i vilken särskilt betonas stödjande av barnens känsloliv? Vi söker dig, barnskötare inom småbarnspedagogik, som är behörig, intresserad och motiveras av ditt arbete. Dessutom behöver barnskötaren ha goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att arbeta i team. Vi erbjuder dig arbete i en trevlig arbetsgemenskap.

Vi förväntar oss av dig erfarenhet av arbete med barn med ökat stödbehov, ett arbetssätt som är pedagogiskt och utgår från barnet, god samspelsförmåga, flexibilitet och vilja att utveckla och förnya ditt arbete. Arbetet kräver goda kunskaper i finska.
I daghemmet Mäntymäki daghem arbetar cirka trettio proffs inom branschen i tre olika enheter. Ena barnskötaren placeras i en specialgrupp på Karlborgsgatan och den andra barnskötaren placeras i första hand som reservperson till specialgruppen i Mäntymäki daghem. Gruppen får kontinuerlig arbetshandledning som stöd för arbetet samt stöd av planeringsgruppen. I gruppen kommer att arbeta två speciallärare inom småbarnspedagogik, en ergoterapeut och en barnskötare.

Vi vill erbjuda barnen en trygg och varm lärmiljö där barnet kan växa, utvecklas och lära sig genom lek, rörelse och annan mångsidig verksamhet. Vi satsar på att skapa och bygga lekmiljöer. Att möta och uppskatta barnet som en unik människa är viktigt för oss.

Friluftsmöjligheterna i Tallbacka är mångsidiga. Nära daghemmet finns skogar och parker. Bussförbindelserna till Tallbacka är goda.


Behörighetsvillkor enligt Lag om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005.

Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och företagshälsovård utfärdat intyg över sin lämplighet för befattningen.

Befattningen har en prövotid.

Läs mer

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Mer om arbetsgivaren

erityispalvelupäällikkö Anna Törnroos p. 040 585 7873 tai anna.tornroos(a)turku.fi
päiväkodinjohtaja Monika Toljader p. 040 356 5041 tai monika.toljander(a)turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Mäntymäen päiväkoti
Adress: Kallelankatu 3, 20810 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.