Barnträdgårdslärare - Borgå stad

Barnträdgårdslärare - Borgå stad

Tjänster inom småbarnspedagogik i Borgå söker en svenskspråkig barnträdgårdslärare till Tallberga daghem till ordinarie arbetsavtalsförhållande från 2.1.2020

Inom våra tjänster inom småbarnspedagogik här i Borgå gillar vi utveckling och vi har ett aktivt och aktuellt arbetsgrepp. Vi tar god hand om personalens kunnande och arbetsförhållandena. I vår kurskalender finns många utbildningar som personalen regelbundet kan delta i. Vi har ersatt gamla daghemsbyggnader med nya byggnader och utvecklingen fortsätter. Våra barngrupper har i regel två barnträdgårdslärare och en närvårdare. Antalet barn per fostrare i barngruppen är ännu sju barn som fyllt tre år och vi har inte begränsat rätten till småbarnspedagogik.

Behörighetskraven fastställs enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotid är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 31.10.2019 före kl. 15.00 via Sök nu länken.

Läs mer

https://www.borga.fi/daghem-och-familjedagvard

Mer om arbetsgivaren

Mera information ger daghemsföreståndare Maria Johansson tfn 040 5599 804

Tallberga daghem
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort. Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!