Skip to main content
test
Bibliotekarie - Raseborg stad

Raseborgs stadsbibliotek består av sex bibliotek och en bokbuss. Biblioteken i Karis och Svartå har flyttat in i nya utrymmen under augusti månad och båda fungerar även meröppet. Tillsammans med biblioteken i 11 övriga nyländska kommuner bildar Raseborgs bibliotek biblioteksnätverket Helle.

Vi söker nu en
BIBLIOTEKARIE till en ordinarie befattningen fr.o.m. 1.11.2022, eller med början enligt överenskommelse.

Du ansvarar för barnbiblioteksarbetet vid Karis och Svartå bibliotek samt samarbetet med daghem och skolor. Förutom läsfrämjande programverksamhet består uppgifterna av skötsel av samlingarna d.v.s. urval, katalogisering och skötsel av bestånd. Du deltar i det gemensamma marknadsföringsarbetet inom Raseborgs bibliotek samt kundtjänst och övriga biblioteksuppgifter.
Vi jobbar med dags- och kvällsturer och biblioteket har öppet också på lördagar.

Behörighetskraven är lämplig högskoleexamen, som innehåller eller utöver vilken avlagts studier i biblioteksvetenskap (60 sp). Vi förutsätter att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Övrig språkkunskap räknas som merit. God kommunikationsförmåga, intresse för marknadsföring och sociala medier, digitala tjänster ses även som merit.
Den uppgiftsspecifika lönen är 2779,85€ + möjliga tillägg. Villkor för arbetsförhållanden bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och prövotiden är sex månader. Om du väljs till uppgiften, ska du visa upp ett godtagbart läkarintyg innan arbetet börjas.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 464545.

Ansökningstiden går ut 30.09.2022 kl. 15.00. Vi kallar till intervju personligen. Original studie- samt arbetsintyg visas vid eventuell intervju. Välkommen till Raseborg!

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bibliotekschef Heidi Enberg 019-2892952, heidi.enberg@raseborg.fi samt ansvarig bibliotekarie Ann-Kristin Nylund 019 289 2971 ann-kristin.nylund@raseborg.fi

Lär dig mer om oss

Raseborg stad, Bildningssektorn, Fritidsavdelningen, Bibliotek

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Dalgatan 4, 10300 Karjaa
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb