Skip to main content
test

Borgå stadsbibliotek söker två (2) bibliotekskonstnärer för visstidsanställning för tre eller fyra månader. Den ena konstnären jobbar på biblioteket hösten 2022 och den andra våren 2023. Konstnärerna kan representera vilken konstart som helst.

Borgå bibliotek har fått statsunderstöd för projektet: Bibliotekskonst - delaktighet genom kultur på biblioteket. Vi vill med hjälp av biblioteket som utrymme sänka tröskeln att delta i konst och kultur för olika befolkningsgrupper och främja känslan av delaktighet.

Bibliotekskonstnärens uppgift är att tillsammans med bibliotekets kunder/invånare planera och förverkliga ett samhällskonstnärligt projekt. Bibliotekets projektkoordinator hjälper till med kommunikation, praktiska arrangemang och med att nå målgrupperna.

Under projektet kan man förverkliga till exempel en utställning, ett ordkonstverk, en konsert, en föreställning, en dokumentärfilm, en animation, serieteckningar, ett miljökonstverk, eller också kan målet med projektet vara någonting annat. Projektets tema är fritt valbart.

Konstnären jobbar främst på Borgå huvudbibliotek, men ordnar också deltagande verksamhet på närbiblioteken och eventuellt i bokbussen.

Arbetsansökan bör innehålla en arbetsplan som är cirka en sida lång (projektets innehåll, målsättningar, metod och målgrupp) och en budgetberäkning av materialkostnaderna. Berätta också om du söker höstens eller vårens plats eller om båda tidpunkterna intresserar dig.

Vi söker yrkeskonstnärer, som representerar olika konstarter. Behörighetskravet är lämplig konstutbildning och tillräcklig erfarenhet av branschen. Stark lokalkännedom, erfarenhet av samhällskonst, övriga konstprojekt som engagerar andra eller arbete med grupper ses som fördel. Också språk- och kommunikationskunskaper räknas som meriterande. För att lyckas i uppgiften bör du kunna kommunicera flytande åtminstone på finska, svenska eller engelska.

Arbetsförhållandets längd är 3-4 månader. Arbetstiden är 36 h 15 min/vecka. Den uppgiftsbaserade lönen för heltidsjobb är 2 600 euro/månad + möjligt erfarenhetstillägg. Prövotiden är 1 månad.

Skicka din ansökan, arbetsplan och cv via länken Sök nu! Lägg till en länk till dina arbetsprov. Ansökan ska vara hos oss senast må 8.8.2022 kl.14.00.

Mer uppgifter ger serviceförman Tetta Korhonen, 040-5944043, tetta.korhonen@porvoo.fi eller bibliotekarien med ansvar för evenemang Sanni Saarinen. 040-3538255, sanni.saarinen@porvoo.fi

Läs mer

https://www.borga.fi/bibliotek

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer uppgifter ger serviceförman Tetta Korhonen, 040-5944043, tetta.korhonen@porvoo.fi eller bibliotekarien med ansvar för evenemang Sanni Saarinen. 040-3538255, sanni.saarinen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Bibliotektjänster

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb