Skip to main content
test
Biologian ja maantiedon lehtori - Utsjoen kunta

Utsjokisuun kouluun ja Saamelaislukioon haetaan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan perusopetuksen ja lukion biologian ja maantieteen lehtoria

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa ovat uudet monitoimitalot, joiden yhteydessä toimivat koulut sekä Utsjoella sijaitsee monitoimitalon yhteydessä myös vetovoimainen saamelaislukio.

Opetettavia aineita ovat biologia, maantiede, terveystieto sekä mahdollisesti muita aineita. Kelpoisuus vähintään kahdessa opetettavassa aineessa, joka on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen.

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja aloitteellisuutta. Lisäksi edellytämme monipuolisia taitoja pedagogiikasta sekä oppilas- ja hyvinvointilähtöistä työotetta ja opetussuunnitelman hyvää tuntemusta. Eduksi luetaan hyvät tiedot toimialasta ja sen kehityksestä. Saamenkieli katsotaan erityiseksi ansioksi. Utsjoen kunta maksaa saamen kielen suullisesta taidosta 125€/kk ja 150€/kk suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759 7§). Vakituiseen virkaan valitun näytettävä edellä mainitut otteet ja todistukset ennen viran aloittamista.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 1.5.2024 klo 16 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

-----------

Ohcejohnjálmmi skuvlii ja Sámelogahahkii ohcat vuođđooahpahusa ja logahaga biologiija ja eanandieđu lektora virgegaskavuhtii, mii lea fámus doaisttážii

Ohcejohka lea Suoma ja Eurohpá uniovnna davimus, sullii 1200 ássi gielda, mii beaggá ebmos luonddus ja ealli sámekultuvrras. Gieldda golmma giliguovddážis leat ođđa máŋggadoaimmadálut. Daid oktavuođas leat skuvllat, ja Ohcejogas lea máŋggadoaimmadálus maiddái geasuheaddji sámelogahat.

Oahppoávdnasat, mat oahpahuvvojit, leat biologiija, eanandiehtu, dearvvasvuođadiehtu ja vejolaččat eará ávdnasat. Gelbbolašvuohta dáin oahppoávdnasiin unnimustá guovtti ávdnasis, mii čuovvu ásahusa oahpahusdoaimma bargiid gelbbolašvuođas (986/1998).

Válljejuvvon olbmos mii gáibidit buriid ovttasbargo- ja vuorrováikkuhandáidduid, ovddidanhálu ja dárpmálašvuođa. Lassin mii gáibidit máŋggabealat dáidduid pedagogihkas ja maid oahppi ja buresveadjima dárbbuid vuhtiiváldi bargovuogi ja oahppoplána buorre dovdama. Ovdun árvvoštallojuvvojit buorit dieđut doaibmasuorggis ja dan ovdáneamis. Sámegiella árvvoštallojuvvo erenomáš ánsun. Ohcejoga gielda máksá bargiidasas sámegiela máhtus giellalasi: njálmmálaš máhtus 125 €/mb ja čálalaš máhtus 150 €/mb.

Bálkká ja bargogaskavuođa eavttuid mearrida gieldasuorggi oahpahusbargiid virge- ja bargoeaktosoahpamuš. Bargogaskavuođas heivehuvvo guđa (6) mánotbaji geahččalanáigi.

Virgái válljejuvvon olmmoš galgá doaimmahit rihkusregisttarváldosa rihkusduogáža čielggadeami (504/2022) mielde ja doaktárduođaštusa iežas dearvvasvuođadilis. Bargoaddis lea riekti bivdit ja vuostáváldit gárihuhttinávnnasteastta guoskevaš duođaštusa (Láhka priváhtavuođa suojis bargoeallimis (13.8.2004/759 7§). Bistevaš virgái válljejuvvon olmmoš galgá čájehit ovdalis namuhuvvon váldosiid ja duođaštusaid ovdal go álggaha virggi.

Bivdit sáddet ohcamušaid oktan čuvvosiiguin maŋimustá 1.5.2024 dii. 16 https://www.kuntarekry.fi bokte. Jos ohcamuša ii leat vejolaš sáddet elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša sáhttá sáddet maid čujuhussii: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Čále bargočoavdaga nummira konfaluhttii. Eat máhcat ohcamušáššegirjjiid.

Yhteystietomme

Apulaisjohtaja Laura Arola, +358 40 7447630 tai englannin kielen lehtori Ilkka Pöykkö, +358 40 5484020

Tietoa organisaatiosta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Sijainti
Utsjoentie 44
99980 Utsjoki

Tutustu työnantajaan
Hae työpaikkaa
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry - FCG Talent Kuntarekry - FCG Talent-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.