Biträdande ansvarig skötare - Malax kommun

Biträdande ansvarig skötare - Malax kommun

Till arbetsuppgifterna hör vårdarbete och att verkställa ordinerad medicinsk vård. Handleda och informera patienter, anhöriga, övriga medarbetare och studerande. Delta i utvecklingen av vårdarbetet på avdelningen.

Kompetenskrav: Lämplig yrkesinriktad examen inom hälsovårdssektorn på minst yrkeshögskolenivå eller tidigare examen på institutnivå, samt erfarenhet av arbetsledningsuppgifter.

Språkkrav: God förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.

Läs mer

http://www.malax.fi

Britta Vikberg tfn, 040 650 8011, britta.vikberg@malax.fi

Malax-Korsnäs hvc, Akut-och rehabiliteringsavdelning
Adress: Stampvägen 2, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritets- och förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren