Skip to main content
test
Biträdande avdelningsskötare, Närpes - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en biträdande avdelningsskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Hälso-och sjukvården i Närpes.

Behörighetskrav:
Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 30 studiepoäng.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

avdelningsskötare
Linda Ahlros
Tel. 040 845 8963
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Närpes, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb