Biträdande avdelningsskötare, röntgen - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en biträdande avdelningsskötare till diagnostikcentret, placering till en början vid röntgenavdelningen. Arbetet inleds 1.3.2021.


Behörighetskrav: legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 30 sp.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighetsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Brita Dahlfors
Tel. 040-596 5483
brita.dahlfors@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!