test

Biträdande överläkare, barnsjukdomar

Ansök senast  29.9.2023 15:00

Vi söker
en biträdande överläkare i barnsjukdomar till Österbottens välfärdsområde.

Behörighetskrav:
Lämplig specialistläkarexamen.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

ledande läkare
Tarja Holm
tfn 06 213 1111
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Läs om arbetsgivare